Thuiskomen bij jezelf

Tarieven

Consulten in de praktijk:

Telefonische kennismaking van ca. 30 minuten

Gratis

Intake in de praktijk

€98,00 (incl. 21% BTW)

Vervolgconsult in de praktijk.

€98,00 (incl. 21% BTW)

Een consult in de praktijk duurt 1 uur.
De betaling is op rekening en de factuur ontvang je per mail.

Therapie & Coaching via de telefoon of video call:

Telefonische kennismaking van ca. 30 minuten

Gratis

Intake

€98,00 (incl. 21% BTW)

Vervolgconsult per half uur

€55,00 (incl. 21% BTW)

Vervolgconsult per uur

€98,00 (incl. 21% BTW)

Therapie & coaching via de telefoon of video call duurt 1 uur of 30 minuten.
De duur van het consult wordt van te voren afgesproken.
De betaling is op rekening en de factuur ontvang je per mail.

Afzeggingen

Afzeggingen die minimaal 24 uur van tevoren worden doorgegeven , waarbij het inspreken van de voice-mail of het sturen van een sms/app voldoende is, worden niet in rekening gebracht.
Bij optreden van milde klachten als (loopneus, niezen, luchtwegklachten/hoesten, verkoudheid, verhoging, kortademigheid, buikpijn ,diarree,misselijkheid )ook bij minder dan 24 uur van te voren, graag direct doorgeven.  De gemaakte afspraak kan dan plaatsvinden via beeldbellen/telefoon.
Bij twijfel over je fysieke gezondheid, laat het altijd z.s.m. via app of sms weten i.v.m. jouw en mijn veiligheid. Ook bij minder dan 24 uur.

Vergoedingen

De consulten worden niet vergoed. Als je graag wilt komen/bellen, maar niet over voldoende financiële middelen beschikt, neem dan wel contact met mij op dan zoeken we waar mogelijk naar een passende oplossing. Coaching kan in sommige gevallen via een eigen bedrijf of werkgever gefactureerd worden. Dan is de BTW aftrekbaar. Informeer daarvoor bij je boekhouder/belastingadviseur of werkgever.

Kennismaking en Intake

We starten met een gratis en vrijblijvende kennismaking van max. 30 minuten via video of telefoon. Dan schat ik samen met jou in of ik denk dat ik je kan bieden wat je zoekt.

Als jij een goed gevoel bij hebt bij de kennismaking, er een klik is, en ik inschat dat ik je kan bieden wat je zoekt, plannen we een eerste consult (intakegesprek) in. Samen met de afspraakbevestiging stuur ik je een behandelovereenkomst en intakeformulier. De behandelovereenkomst is voor iedere therapeut in Nederland verplicht. Hierin zijn de voorgeschiedenis van de klacht, jouw behandeldoelen en de gewenste verandering opgenomen. Verder bevat deze het tarief en een aantal praktische zaken. Het intakeformulier is niet verplicht, maar als je deze vragen al hebt beantwoord, kun je tijdens het consult sneller gericht aandacht besteden aan je hulpvraag.

Behandelingsduur

Integratieve psychotherapie is kort durende therapie. Het is oplossings- en resultaatgericht en het stimuleert je zelfhelend vermogen en je zelfredzaamheid. De therapie varieert meestal van 5 tot 15 sessies. De duur is afhankelijk van vele factoren.
Tijdens het traject zullen we regelmatig de behandeling mondeling of schriftelijk evalueren, om de voortgang te bewaken en te zorgen dat we effectief blijven werken aan het behalen van de gestelde doelen.
Van de behandeling wordt door mij een dossier gemaakt. Functie van het dossier is onder andere geheugensteun, vastlegging van de stappen die gemaakt worden en de mogelijkheid om alleen met toestemming van de cliënt, gerichter te kunnen doorverwijzen in geval van langdurende ziekte van mij als behandelaar.

Lidmaatschappen/registraties

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging van Integraal Therapeuten. Tevens ben ik geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de Zorgverzekeraars, Vektis BV te Zeist. Daarnaast ben ik ingeschreven bij het Tuchtrecht-register Complementaire Zorg. Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk geregistreerd onder KvK nummer: 34330709. Het btw-nummer van mijn praktijk is BTW NL001905671B89.

Als therapeut heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Ik ben gehouden aan de beroepscode, derhalve is alle informatie over cliënten vertrouwelijk.

Samen een oplossing vinden

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn over de begeleiding dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van jou zelf. Dan hoop ik dat in een gesprek met je te kunnen oplossen.

Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT. Klik hier voor uitgebreide informatie.

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (https://www.scag.nl/). Ook ben ik aangesloten bij TCZ (Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg) en ben ik onderhevig aan het tuchtrecht wat door TCZ wordt verzorgd. Voor meer informatie klik hier.

   https://www.scag.nl/images/pdf/logo.png?noformat=1