Bijscholingen o.a.:

EMDR (NEM Academy, Brenda van Donge)

Morele stress en moreel trauma bij zorgpersoneel in de COVID19 crisis (NtVP)

Nazorg voor IC-patiënten, hun naasten en de zorgprofessionals van COVID19-afdelingen. (NtVP)

Rouw ten tijde van de COVID19 crisis. (NtVP)

Klassieke Hypnotherapie (H.v.d. Esch& L. Speelman)

Neo-Klassieke Hypnotherapie (H.v.d. Esch& L. Speelman)

HSP, Hoogsenstiviteit bij Volwassenen (BivT, C. Mirandolle)

Kindertolk (PresentChild Methode), Post-HBO Opleiding Trainingsbureau PresentChild®, Janita Venema.

Uit de Ban van Emotie-Eten, Post-HBO Opleiding Artiva, Joanna Kortink / Greta Noorderbos, evidence-based. En jaarlijkse bijscholingen.

Gordontraining, Effectief Communiceren met Kinderen, J.D. van Abshoven.

“Op Verhaal komen”, Phoenix Opleidingen, W.Veenbaas, Utrecht.

Psycho-oncologische Hulpverlening. E.I. Homan, Vereniging Integraal Therapeuten.

Links en verwijzers

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail